למה SAERI?

אנו מצויים על סיפו של מהפך בהיסטוריה האנושית והאופן שבו היא מצויה בקשרי גומלין עם כדור הארץ עליו אנו חיים.

נושא ה"קיימות" מהותי להיבטים רבים בחיינו, מעבר להיבטים הנוגעים למשאבי הטבע בלבד. זהו האתגר שיגדיר מחדש את סביבת החיים של האנושות בדורות הבאים, ועימה את כלל החיים על פני כדור הארץ.

היכולת לעמוד בדרישה הגלובאלית ההולכת וגוברת למקורות אנרגיה ולמקורות מזון, באופן שיאפשר לדורות הבאים אחרינו לספק צרכים אלה עבור עצמם, היא האתגר המשמעותי ביותר של זמננו.

מחקר מדעי בסיסי הוא המפתח להשגת פריצות הדרך ההכרחיות לעמידה באתגר עצום זה.

מטרה זו, וסקרנות שאין לה גבול, מניעים את מדעני SAERI במכון ויצמן לבצע מחקר פורץ דרך. נשמח לראות אתכם לוקחים חלק ביוזמה זו.