מחקר

פרויקטים ממומנים של SAERI

מחזור 2011/12

אנליזה של אנרגיה וקיימות

  • אקו-דולרים – מחיר סביבתי של תוצרים(ר. מילוא)
  • גאו-מספרים – מסד נתונים שימושי של מספרים של כדור הארץ ואנרגיה(ר. מילוא)

מחקר בסיסי עבור ביו-דלקים

  • איגוד מחקר כלל-מכוני(א. לוי, י. אשד, א. דנון, א. פיק, א. באייר, ג. גלילי, נ. ברקאי)
  • הנדסת אצות ימיות בעלות תכולת שומן גבוהה(א. אהרוני, א. ורדי)
  • הנדסת סציאנו-בקטריה עבור ביו-מסה וביו-דלקים(א. שרץ)

תאי שמש

  • מולקולות עבור תאי שמש הפוכים(מ. ון-דר-בום)
  • תאי שמש ננו-פורוזיביים בעלי מתח גבוה(ג. הודס)

פוטוסינתזה מלאכותית

  • הכנה והפעלה של מערכת פוטוסינתטית במטריצה סול-ג'ל(ד. נוי)
  • חיזור קטליטי של CO2(ר. נוימן)

ביקוע גרעיני

  • סכמות חדשות של אנרגיה גרעינית וטיפול בשפכים רדיואקטיביים(מ. הס )