קמפוס

קמפוס

  • שילוט עצים מסייע לחינוך בנוגע לעצים בולטים וייחודיים בקמפוס - אנא שילחו לנו משוב.
  • תליית תיבות קינון לציפורים - פיילוט - תיבות מותקנות על עצי המנגו והפקאן לפני בניין אולמן ועל הפיקוסים שבין אולם ויקס לבניין סטון.
  • הספר "מאורן ועד תמר-מאה מיני עצים במכון ויצמן למדע", חוגג את העצים הבולטים בקמפוס.
  • שמירה על סטנדרטים ירוקים גבוהים בבניין פיצ׳וטו החדש למחקר מדעי וטכני
  • הפרדת פסולת במטבחי המסעדות בקמפוס
  • עריכת סקר עצים בקמפוס ונטיעת עצים חדשים
  • שימוש בתנשמות (מין ינשוף) כשיטה להדברה ביולוגית
  • מרכזים להפרדת פסולת ולמיחזור (PDF)

עדכון פעולות ירוקות בקמפוס, ט׳׳ו בשבט תשע׳׳ד (2014) (PDF)