מה אני יכול לעשות?

  • דווחו על כל נזילה שאתם רואים למוקד (טל' 3012 )
  • השתמשו במים באופן חסכוני, התחילו בניסיון להשתמש ב 1/2 מן הזרימה ל 1/2 מן הזמן הן בעבודה והן בבית.