מה נעשה בפועל?

  • חסכני מים ("חסכמים") הותקנו בכל הקמפוס.
  • תשתית מים אפורים מתוכננת למקלחות מרכז הפנאי החדש.
  • שימוש חוזר במי-מַצְנֵנֵי המזגנים.
  • שימוש בשבבי עץ ("גזם") על מנת להפחית התאיידות ולהגביר את הטעינה מחדש של האקוויפר. כרגע תכנית בהרצה בפרדס הסמוך לכיכר היובל.
  • נעשה שימוש בצמחים חסכוניים במים בפרוייקטים חדשים בגינון.
  • במאמץ מרוכז מאז 1998, כמות המים לגינון הופחתה מ 1000 מ"ק לשנה לדונם ל 650 מ"ק לשנה לדונם. צמצום של למעלה מ 30% במשך עשור במטרה לצמצם את טביעת הרגל של המים.
  • מאמצים לנוע מהשקייה מבוססת-זמן להשקייה מבוססת-כמות צפויים להביא לחיסכון כמויות משמעותיות בצריכת הגינון.
  • פילוט של שירותים ללא מים מתוכנן.