למה לעשות זאת?

טיפול באקוויפר המים יבטיח את קיומן של עתודות בשנים הבאות ובמקרי בצורת. המים נמצאים בלב האתגרים החקלאיים והחברתיים הניצבים בפני ישראל ושכנותיה.