חדשות ועידכונים

  • כלובים למחזור פלסטיק ליד בניין לופאטי וליד מסעדת אצל צ׳ארלי
  • הותקנו מספר שירותים ללא מים
  • מיחזור פריטי פלסטיק מעבדתיים
  • חיישנים לאור אוטומטי וכיבוי מיזוג האוויר הותקנו בבנייני וולפסון, בלפר, מאייר ופרלמן.
  • שילוט של עצים עוזר לחנך בנוגע לעצים בולטים וייחודיים בקמפוס.
  • תכניות כלל-קמפוס לעשיית שימוש חוזר ולמיחזור קרטונים.
  • הבניין המתוכנן לביולוגיה כימית ייבנה על פי תקנים של (LEED (Leadership in Energy & Environmental Design.
  • תכנית בהרצה לחיישנים אוטומטיים לכיבוי אורות בבניין וולפסון.