למה לעשות זאת?

צריכת אנרגיה היא המקור הראשי לפליטת גזי חממה הנחשדים בהשפעה על תופעות גלובאליות הנעות משינויי אקלים להחמצת (acidification) אוקיאנוסים. ייצור האנרגיה העכשווי מתבסס על דלקים פוֹסִילִיִים שאינם מתחדשים עם עתודות עתידיות מוגבלות. במכון ויצמן משתמשים כעת בהספק חשמלי של 10~ מגוואט חשמל בממוצע (1/1000~ מהתצרוכת הכללית של ישראל). ייצור הספק זה מביא לפליטת כ10 טון פחמן לשעה ממפעלים לייצור חשמל.