אפריל 21, 1988 - אפריל 21, 2021

 • Date:20שלישייוני 2017

  Algebraic Geometry and Representation Theory Seminar

  More information
  שעה
  11:15 - 12:30
  כותרת
  Revisiting vanishing cycles and duality in étale cohomology
  מיקום
  בניין יעקב זיסקינד
  Room 141
  מרצה
  Luc Illusie
  University of Paris-Sud, Orsay
  מארגן
  הפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב
  Faculty of Mathematical Sciences Seminar, המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית
  Faculty of Mathematical Sciences Seminar, המחלקה למתמטיקה
  Faculty of Mathematical Sciences Seminar
  תקצירShow full text abstract about Abstract: In the early 1980's Gabber proved compatibili...»
  Abstract: In the early 1980's Gabber proved compatibility of nearby cycles with duality and Beilinson compatibility of vanishing cycles with duality. I will explain new insights and results on this topic, due to Beilinson, Gabber, and Zheng.
  הרצאה