OneDrive הינו שירות סנכרון ושיתוף קבצים בענן מבית חברת Microsoft אשר מיושם במכון ויצמן לצורך:

  • שיתוף קבצים באמצעות קישורים.
  • עריכת קבצים מחוץ לתחומי המכון, עם סנכרון מיידי לענן.
  • עבודה באמצעות אפליקציות ייעודיות בסביבות Android ו-iOS.

הוראות התקנה 

להתקנת והפעלת תוכנת Microsoft OneDrive בחלונות, עיינו במדריך ההתקנה וההפעלה של Microsoft OneDrive.

להתקנת והפעלת תוכנת Microsoft OneDrive במחשבי מקינטוש, הפעילו את תוכנת Weizmann Self Service במחשב שברשותכם, בצעו חיפוש על OneDrive, ולחצו על התקנה (Install).

הוראות שימוש 

לשימוש ב-OneDrive, גלשו אל פורטל Microsoft Office, הזינו את כתובת מייל וסיסמת המשתמש שלכם במכון ויצמן, ולחצו על הצלמית של OneDrive.

למידע נוסף, עיינו במדריכים הבאים:

מדיניות OneDrive חדשה

מדיניות מכון ויצמן בנושא OneDrive התירה בעבר שיתוף קבצים עם בעלי חשבונות @weizmann.ac.il, בתוך הארגון בלבד.

אנו שמחים לבשר על שינוי במדיניות, שבמסגרתו יתאפשר מעתה לשתף קבצים באמצעות שירות OneDrive גם עם גורמים חיצוניים למכון.

הערות חשובות:

  • יש להשתמש בשירות OneDrive ככלי עזר למטרות עבודה בלבד.
  • הנכם נדרשים להפעיל שיקול דעת ולנקוט באמצעי זהירות סבירים ומקובלים בעת שיתוף קבצים ונתונים.
  • שיתוף מידע מסחרי או עסקי ייעשה בזהירות, אך ורק על ידי אנשים אשר מורשים לעשות זאת מטעם המכון. בנוסף, יש להקפיד לעמוד בדרישות החוק להגנה על פרטיות.
  • אין להשתמש בשירות OneDrive לשיתוף כל מידע קליני שהוא, כמוגדר בנהלי מכון ויצמן.

 

למידע נוסף, עיינו בקורס שלנו על Microsoft OneDrive.