תפנית

 1. כל משתמש מטעם המחלקה היוזמת המורשה לעבודה בג'ובים יכול לפתוח ג'וב.

  רק עובד במו"ת מורשה לסגור ג'וב.

 2. לא. יש צורך בהעברה תקציבית של מלוא הסכום.

 3. בשאילתות ג'ובים פתוחים/סגורים באמצעות כל אחת מהעמודות.

 4. הדרישה עוברת אוטומטית למוקד בינוי, ושם מטפלים בה לפי ההנחיות והבקשות המתועדים במשא ומתן.

 5. לא. רק לסעיף התקציבי אשר מימן את הג'וב ובאותו יחס של המימון.

 6. כן. באמצעות כפתור 'מסמכים'.

 7. כל משתמש מורשה יכול לכתוב למשא ומתן.

 8. רק בג'ובים מסוג בינוי ובתנאי שנותרה יתרה.

 9. כי לא נקבע ממונה ביצוע ו/או לא ניתן אומדן ראשוני.

 10. ניתן לבקש מבמו"ת להחזיר את הכסף ולהעביר מסעיף אחר.

 11. כל המשתמשים מטעם המחלקה היוזמת המורשים לג'ובים בינוי יכולים לסגור דרישה.

 12. כל המשתמשים מטעם המחלקה היוזמת המורשה לעבודה בג'ובים.

 13. לאחר העברת תקציב.

 14. שניתן לסגור את הג'וב.

 15. במקרה של הארכת הנסיעה יש לתקן תאריכי יציאה / חזרה במסך תאריכי נסיעה, ולאחר מכן לעדכן תאריכים בפרוט שורות יעדי הנסיעה. סטודנט יצרף מכתב המנחה המאשר הארכת משך הנסיעה.
  במקרה של קיצור משך הנסיעה יש לתקן תאריכים בשורות יעדי הנסיעה ולאחר מכן במשבצת תאריכי הנסיעה (כנ"ל).
   

 16. יש להיכנס לאותה בקשת נסיעה בה ביקשת להעביר המקדמה לכנס ולהשלים את פרטי הנסיעה.

 17. ניתן להקטין הסכום המופיע בעמודת אש"ל; אם לא מבוקשות הוצאות אש"ל כלל ניתן למלא 0 (אפס).

 18. בבקשת הנסיעה בסיום הזנת הנתונים יש ללחוץ על כפתור אישור נסיעה במסך 'סה"כ תקציב והוצאות'.
  בדיווח ביצוע נסיעה יש לבצע אישור באייקון בראש המסך. לאחר כל שינוי או תיקון המבוצעים במסמך, יש לבצע שמירה ב-V בסוף השורה ולפני היציאה מהמסמך, לבצע שוב אישור לשמירה סופית.

 19. ניתן לקבל החזר הוצאות בעת ביצוע דיווח הוצאות, כנגד תקציב מאושר וקבלות מקוריות.

 20. כן, ניתן לקבל המקדמה בבנק בכל מטבע זר סחיר.

 21. ניתן לקבל החזר ע"י חיוב התקציב בהוצאות עודפות (כ-90%) המאושרות ע"י המנחה/ראש מחלקה, או ע"ח הקק"מ - אם קיימת יתרה בתקציב זה.

Internal Services

 1. מומלץ להתקשר ל-PC Help בשלוחה 4444, או לפתוח קריאת שירות במוקד שירות IT.

 2. השתמש בתכונת הרזולוציה: הכי קטן  >> רגיל (800x600) >> >> >> הכי גדול

 3. ניתן להתחבר עם ה- SecurID, דרך VPN.


 4. תנסה לנטרל את החוסם פרסומות (pop-up blocker).

  ב- Internet Explorer:
  Pop-up Blocker ← Tools  ← לסגור

  ב- Firefox:
  Content ← Optons ← Tools -- לנטרל "Block pop-up windows"

  עוד טיפ מועיל: ללחוץ על הכפתור Control ולהחזיק אותו עד שייפתח הדו"ח.