ראש ענף: ורד מחאני-הרוש

ענף תכנון ובקרה אחראי על ניהול כלל הפרויקטים ושלל התהליכים שמבוצעים ברחבי אגף טכנולוגיות מידע.

בין הנושאים שנמצאים תחת אחריותנו:

  • ניהול לקוחות אסטרטגיים
  • ניהול פרויקטים (PMO) ותוכניות עבודה
  • הטמעת תהליכים לשיפור השירות (ITIL)
  • הטמעת ניהול מחזור חיים של מוצרים (PLC)
  • תהליכי הטמעה בקמפוס
  • מערכות מחשוב תומכות תהליכים
  • הדרכות IT
  • מכרזים והתקשרויות