מכון וייצמן עושה שימוש בטכנולוגיות  "סיסמה חד פעמית" ( - OTP One time password) של חברת RSA על מנת לאפשר הזדהות מאובטחת כאשר ניגשים למשאבי המכון מרחוק.


שירות זה מבוסס על מכניזם המספק סיסמה מוגבלת בזמן אשר, בסינכרון עם שרתי האימות , מספק סיסמה זמנית (OTP). הסיסמה הזמנית תקפה לדקה.

מדריך זה יסייע לכם להגדיר PIN Code עבור ה-SecurID שברשותכם. ההוראות חלות הן על אפליקציית RSA SecurID והן על טוקן פיסי.


1. בדפדפן המועדף עליכם, גלשו אל הכתובת https://svpn.weizmann.ac.il.

2. בשדה User name, הזינו את שם המשתמש המכוני (User ID) שלכם. בשדה הסיסמה, הזינו את המספרים המוצגים ב-SecurID:

  • באם ברשותכם טוקן פיזי, הזינו את ששת הספרות המוצגות על ההתקן ולחצו על Sign in.

          באם ברשותכם  אפליקציית RSA SecurID במכשיר הנייד, לחצו על האייקון במכשיר ולאחר מכן על לחצן החץ (< ).

          ללא הזנת סיסמה  כלשהי:

 

 

  • . הזינו את המספרים המוצגים בשדה Password בדפדפן ולחצו על Sign in.

3. ההודעה אשר תוצג תתבקשו לאשר את קביעת ה-PIN. אנא הקלידו y ולחצו על Submit.

4.  הזינו PIN חדש ולחצו על Submit. ה-PIN חייב להכיל לפחות 4 ספרות. עבור מקסימום אבטחה מומלץ לקבוע עד 8 ספרות.


5. במידה וההודעה new PIN accepted מופיעה, התהליך הושלםבהצלחה. במידה ומתקבלת הודעה אחרת, צרו קשר עם מוקד התמיכה בטלפון 08-934-4444.


 

6. מהפעם הבאה ואילך, בעת השימוש באפליקציה תידרשו להזין את ה-PIN CODE שקבעתם בתור סיסמה לפתיחת האפליקציה: