תחום התקשורת מספק את כלל שירותי הרשת במכון ויצמן. אנשי התחום אחראים על תכנון, הקמת, תחזוקת ותפעול תשתיות הרשת הקוויות והאלחוטיות – לרבות תשתית הכבלים האופטית התת-קרקעית, החיווט התוך-מבני, נתבי ומתגי התקשורת ורכיבי רשת נוספים – כמו גם על חיבור המכון לרשת האינטרנט.

תשתיות התקשורת במכון ויצמן הן מהמתקדמות בארץ בביצועיהן וברמת מורכבותן, והן מיושמות באמצעות הציוד והרכיבים האיכותיים והטובים ביותר בעולם.

אנו מעמידים לרשות המדענים במכון גם פתרונות תקשורת ייעודיים, תוך הקפדה מלאה על מענה לצרכים ספציפיים.