בדף זה מובאים שירותים המחייבים אימות באמצעות SecurID כשמתחברים מחוץ לרשת המכון.

להלן רשימת שירותים המחייבים אימות באמצעות SecurID.

רשימת שירותים המחייבים אימות באמצעות SecurID
שירות תיאור
ftp התחברות לשרת FTP
http להתחברות לכתובת URL הנמצאת על שרת אינטרנט בתוך ה-Firewall של המכון, יש ציין http כסוג השירות ואת השרת כ-host.
ה-host תלוי באתר אליו אתה מבקש גישה. כדי לגלוש לאתר www1, רשום www1 כ-host. כדי להגיע ל- Internal Services ממחשב שאינו של המכון, ציין IS  כ-host.
http8080 כדי להשתמש ב- fastproxy, ציין http8080 כסוג השרות ו-fastproxy כ-host. בכדי להשתמש ב-standard proxy, ציין http8080 כסוג השרות ו-proxy1 כ-host. לאחר מכן הוסף שורה נוספת המגדירה http8080 כסוג השרות ו-proxy2 כ-host.
https להתחברות לשרת אינטרנט מאובטח, ציין https ואת שם שרת האינטרנט כ-host.
ssh  
telnet  
imap  
pop  
archie  
exec אפשרות זו זמינה רק בעת התחברות ממחשב של מכון ויצמן אשר יושב בתוך ה-DMZ ואינה זמינה באמצעות גישה מרחוק ממחשב אשר נמצא מחוץ למכון.
gopher להתחברות לשרת אינטרנט היושב על port 81, ציין http81 כסוג השרות ואת שם שרת האינטרנט כ-host.
ldap  
Rdc כדי להשתמש ב-Microsoft Remote Desktop client, ציין Rdc כסוג השרות ואת המכשיר עליו קיימת תחנה כ-host.
rlogin  
sunrpc  
Wremote כדי להשתמש בתכנת שלט VNC, ציין wremote כסוג השרות ואת המחשב עליו קיימת התכנה כ-host.
X11