שירות SHDSL (קיצור ל-Single-pair High-speed Digital Subscriber Line) מבוסס על טכנולוגיית DSL הוותיקה (אשר משמשת גם את בזק). תשתית כבלים ייעודית שמחברת את בית המדען אל השירות ונתב שתומך בחיבור קווי של עד ארבעה מחשבים מאפשרים למדעני המכון לקבל בביתם את שירותי הרשת שזמינים להם באופן שוטף במעבדה. בין יתרונות השירות חיבור רציף למכון והיעדר צורך בחייגן. אנו מנטרים את הציוד והקו באופן שוטף לכל מקרה של תקלה.

בנוסף, ניתן להזמין בנפרד נקודת גישה אלחוטית (Access Point), לחיבור התקנים ניידים לרשת.

לבדיקת זכאות לשירות ולהזמנה יש ליצור קשר עם מזכירות המחלקה.