הסכם מחב"א ל- (Total Academic Head-Count) TAH

שינוי במודל רישוי Matlab לאוניברסיטאות

בעקבות גידול מתמשך ברכישת רישיונות Matlab ועליה מתמשכת במחירי הרישוי, הוצע לאוניברסיטאות לעבור לרכישת רישיון TAH - Total Academic Headcount, אשר שונה בתכלית מצורת הרישוי הקודמת (המוגבלת למספר המושבים הנרכש) ונותן מענה לצרכים ההולכים וגוברים.

עיקרי רישיון TAH (רישיון לשימוש אקדמי בלתי מוגבל) :

  • רישיון מחב"אי אחיד לכלל המוסדות במסגרת מחב"א.
  • שימוש רחב יותר בכלים תוך פישוט בתהליכי התקנה וניהול הרישוי.
  • סט כלים הכולל 50 כלים שונים, המהווים את הרוב המוחלט של הכלים בשימוש האקדמיה.
  • גישה בלתי מוגבלת לכלל המשתמשים ברחבי הקמפוס עבור חברי סגל הפקולטות והסטודנטים בכל הרמות.
  • התקנה בלתי מוגבלת על מחשבים נוספים (ניידים או ביתיים) לחברי סגל וסטודנטים לתארים מתקדמים, לשימוש אקדמי.
  • חידוש הרישיון- כל שנה.
  • ניתן להוסיף רישיונות "Child License" עבור כלים נוספים שאינם כלולים בתוכנית.
  • במקביל, נקיים בחסות חברת סיסטמטיקס ימי עיון במכון לשם הגברת המודעות ורמת הידע של משתמשים קיימים ופוטנציאלים ולצרף מחלקות נוספות למאגר המשתמשים (והמשלמים).