ראש האגף: פרופ' יחיעם פריאור

אגף טכנולוגיות מידע מטפל ברשת התקשורת, בשירותי מערכות מחשוב, אבטחתם ותמיכתם, בפיתוח יישומי תוכנה והטמעתם, בשירותי האינטרנט ובשירותי ספריה למדעני המכון, לסטודנטים ולמנהלה. האגף אחראי ליישומה של סביבת מחשוב אינטגרטיבית  ובנוסף אמון על תחזוקת התשתיות משמשות להעברת שירותי טכנולוגיית מידע.

בראש האגף עומד פרופסור, המתמנה לתפקידו ע"י נשיא המכון ומדווח אליו.

האגף מורכב מהענפים הבאים: