הסכם לרכישה מרוכזת על ידי מחב"א למוצרי Endnote

ענף תשתיות מחשוב שמח לבשר על הסכם חדש שפעלנו מול מחב"א (מרכז החישובים הבין-אוניברסיטאי) להקמת קבוצת רכישה מרוכזת למוצרי Endnote בשיתוף עם יתר האוניברסיטאות החברות.

במסגרת ההסכם מודל הרישוי לתוכנת Endnote יהיה במודל השכרה לעומת רכישה שהיה נהוג בעבר. על פי מודל זה, אנו שוכרים את הזכות לשימוש בתוכנה למשך תקופת ההסכם - שלוש שנים שבמהלכה, נהיה זכאים לשדרוגי התוכנה בחינם וכאמור בשימוש עדכני במוצר.

עיקרי הסכם Endnote:

  • מודל השכרה לעומת רכישה, השכרה ל-שלוש שנים עם זכות שדרוג בחינם לפלטפורמות הפי.סי והמקינטוש.
  • עדכוני התוכנה יתאפשרו אלקטרונית בהורדה מאתר Endnote באינטרנט.
  • הגדלת מספר הרישיונות יתאפשר בעתיד בחבילות של 50 רישיונות. ענף תשתיות מחשוב ידאג להרחבת הרישוי ככל שיידרש במסגרת ההתארגנות השוטפת דרך מחב"א.
  • מחיר הגדלת הרישוי בעתיד יתאפשר במחיר הנוכחי עם עלות יחסית לתקופה הנותרת בחישוב שנתי.

כיצד מזמינים:

  • נא לפנות לרלה שוודרון (טל. 3817), מזכירות האגף לטכנולוגיות מידע, לקבלת פרטים.


מחיר