תוכנה לניהול מעבדה מאפשרת לקבוצת מחקר לנהל את משאבי המעבדה בצורה ידידותית: פלסמידים, ריאגנטים, נוגדנים וכו'.

מאחר וכל מעבדה שונה בצרכיה ובמשאביה, נדרש אפיון ופיתוח ייחודי ליישום התוכנה בכל מעבדה.
כ- 30 מעבדות שונות במכון כבר נהנות כיום מתוכנה כזו.

הרשאות 

לאחר השלמת הפיתוח, קבוצת המחקר תמנה אחד או יותר מחבריה שיהיה ממונה על מתן הרשאות כשהגדרת ההרשאות תתבצע מתוך המערכת עצמה.

הוראות התקנה 

אין צורך בהתקנה, ניתן לגשת למערכת באמצעות לחיצה על לינק מהדפדפן.