• Prof. Shalev Itzkovitz

    shalev.itzkovitz@weizmann.ac.il

    Phone: +972-8-934-3104

    Homepage of Prof. Shalev Itzkovitz

    Location: Ullmann Building of Life Sciences, Room 320