על התוכנית

התוכנית לתואר שני בפיסיקה לחיילים בשירות סדיר מתבססת על המתווה המפורט באתר מדרשת פיינברג, שם מפורטות הדרישות הכלליות, מסגרת הזמן (5 שנים), ותמיכה כספית (לחיילי חובה).
מטרת התוכנית היא לאפשר את סיום הלימודים בהצלחה ובזמן סביר, על אף הקושי של הסטודנטים בשירות סדיר להגיע ולשהות במכון ויצמן לפרקי זמן ארוכים. התכנית מקנה לכל הסטודנטים החיילים ליווי והכרה רשמיים, כולל התייעצות ובמקרה הצורך התאמות אישיות במתווה, ואירועים ייעודיים למשתתפי התכנית.
חשוב להבין שהתכנית אינה מבטלת את האפשרות להתחיל את הלימודים בפיסיקה כ"שומעים חופשיים" (auditor). מכון ויצמן מאפשר לכל המעוניינים להירשם, ללמוד, ולהבחן בקורסים השונים, ללא עלות וללא מבחני קבלה. נקודות הזכות שייצברו במעמד "שומע חופשי" יופחתו מהדרישה אם וכאשר יעבור/תעבור החייל/חיילת למעמד סטודנט רשמי. לכן ניתן, ולעיתים מומלץ, לקחת מספר קורסים כשומעים חופשיים ובשלב מאוחר יותר להירשם לתכנית.

הרשמה וסף קבלה

ההרשמה לתכנית במועדי ההרשמה הרגילים.
סף הקבלה לתכנית החיילים גבוה מזה של התכנית הרגילה.

קורסים

הפחתת מספר נקודות הזכות הנדרשות (ביחס לדרישה הבסיסית ל-40 נ"ז). בתכנית החיילים קיימת אפשרות לזיכוי מיוחד של עד 12 נקודות זכות, כנגד קורסים מתקדמים בפיסיקה שבוצעו בתואר הראשון או לאחריו.
קורסי חובה (קוונטים 1, קוונטים 2, ופיסיקה סטטיסטית). אם הקורסים האלו לא ניתנים בצורה מקוונת, אזי תיעשה התאמה של קורס אחד בשנה (ברוטציה תלת-שנתית), כך שניתן יהיה לשמוע את השיעורים גם בנוכחות מוגבלת של חצי יום בשבוע. לצורך כך ימונו מתרגלים וחונכים יעודיים.
קורס הפרויקט ניסיוני: תיעשה התאמה שתאפשר לסטודנטים בתוכנית החיילים למלא את חובותיהם לקרוס זה גם אם אין ביכולתם להקצות עבורו 6 שבועות רצופים.
קורס סמינר סטודנטים: על הסטודנטים בתוכנית החיילים להגיע לשיעור הראשון ולשלושה שיעורים נוספים במהלך הסמסטר, וכן להעביר סמינר באחד מהם.

 

מהלך התכנית

קורסים:  את כל נקודות הזכות הנדרשות לתואר שני יש לצבור בתוך שבעה סמסטרים ממועד תחילת הלימודים  (כולל כל קורסי החובה, הסמינרים והמעבדות, גם אם הם אינם מקנים נקודות זכות). בנוסף יש לצבור לפחות 6 נקודות זכות בכל שנה אקדמית, החל ממועד תחילת הלימודים ועד השלמת כל נקודות הזכות הנדרשות.

מחקר: את הצעת המחקר יש להגיש בתוך שלוש שנים ממועד תחילת הלימודים, ולאחר שנבחרה קבוצת מחקר. יש לקחת בחשבון פרק זמן של כ- 3 חודשים מבחירת קבוצת המחקר להגשת הצעת המחקר.

הקדשת זמן שוטפת: הקדשת הזמן המצופה היא שוות ערך לפחות לחצי יום בשבוע. כמן כן, מצופה, ככל שניתן, הקדשת זמן נוספת. למשל, חופשות לימודים מיוחדות שמעניק הצבא, בערבים, בעת חופשות רגילות ובכל הזדמנות נוספת.

לאחר השחרור

במידה והסטודנט משתחרר מצה"ל ומעוניין להפוך למלגאי, אזי תותאם עבורו מלגה ותבוצע ההערכה מחודשת של הזיכוי בנקודות זכות שקיבל בזכות היותו חייל.

צור קשר

לשאלות ופרטים נוספים, אנא פנו לעופר פירסטנברג, נציג ועדת ההוראה של פיסיקה במייל ofer.firstenberg@weizmann.ac.il או בטלפון 08-934-6335.