אודות

מטרתו של אתר זה לשתף חוקרים, אנשי אקדמיה ואת הציבור הרחב, בממצאי המחקר שלנו העוסק בנשים באקדמיה, במקצוע הפיסיקה.

בשנת 2017 שילבנו ידיים, בפרויקט מחקר משותף, שמטרתו לענות על שאלה שנראית לכאורה פשוטה, "מדוע יש כל כך מעט נשים במשרות אקדמיות בפיסיקה?" הבנו שהתשובה מורכבת, ושהדרך למציאתה מצריכה חיבור בין ידע שבא מדיסציפלינות שונות ושיטות מחקר מגוונות.

בראש פרויקט המחקר עומדים פרופ' יוסי ניר, פיסיקאי, ראש המחלקה לפיסיקה של חלקיקים ואסטרופיזיקה במכון ויצמן למדע, ומיטל עירן יונה, סוציולוגית, כיום יועצת לענייני מגדר, גיוון ופיתוח במכון ויצמן.

המחקר שלנו עוסק בניתוח החסמים העומדים בפני פיסיקאיות בדרכן לקריירה אקדמית בישראל. אנו מתמקדים בעיקר בשני שלבים: לקראת סיום הדוקטורט, כאשר נלקחת החלטה אם לצאת לפוסט-דוקטורט, ובסיום הפוסט-דוקטורט, בעת התחרות על משרה במסלול לקביעות באקדמיה. אנו לומדים את ההיבטים האישיים והארגוניים, ואת התחרות שמציב שוק העבודה.

שיטות המחקר בהן אנו משתמשים משלבות בין מחקר כמותי ואיכותני. ביצענו סקרים מקיפים בקרב כלל תלמידי פיסיקה בישראל, בתואר ראשון שני ושלישי, ערכנו ראיונות בקרב נשים בפיסיקה, תלמידות דוקטורט, תלמידות פוסט דוקטורט, נשות ואנשי סגל במחלקות לפיסיקה באקדמיה בישראל, וערכנו מחקר בשיתוף צוות כלכלנים, הבודק היבטים כלכליים של הקריירה האקדמית.

ממצאים ראשונים של המחקר הוצגו בפני מוסדות אקדמאים וקהילת הפיסיקה ואף התפרסמו בבמות מקצועיות רלוונטיות. באוקטובר 2019 ערכנו בישראל סדנא בינלאומית שעסקה בחסמים ואתגרים לקידום נשים בפיסיקה, בהשתתפות פיסיקאים/ות, סוציולוגים/ות ופרקטיקנים בתחום ואנו שוקדים על כתיבת ספר בנושא.

באתר זה נשתף בידע המצטבר אודות ממצאי המחקר, במסקנות ובהמלצות שלנו כיצד להתגבר על החסמים ולזהות הזדמנויות לשינוי, ובכיווני פעולה לעתיד.

תודות: מחקר זה בוצע בתמיכת מענקי מחקר מטעם משרד המדע והטכנולוגיה, מקרן רנה לוסטיג ומקרן ז'קלין אקהאוס.

 

 

about us