קישורים

מחקר מבוסס נתונים (2021) מטיל ספק רציני בסטריאוטיפ, על פיו סטודנטים טובים יותר מסטודנטיות במדעים - במיוחד בפיזיקה

 

קריאה מומלצת:

 

 

A Singularly Unfeminine Profession, by Mary K. Gaillard

Beyond Curie, by Scott Calvin

What Works: Gender equality by design, by Iris Bohnet

The Mathematics of Sex, by Stephen J. Ceci and Wendy M. Williams

Women Matter, by McKinsey&Company

Beamtimes and Lifetimes. The World of High Energy Physicists, by Sharon Traweek

Physics Education and Gender - Identity as an Analytic Lens for Research, 2020.  Edited by Allison J. Gonsalves and Anna T. Danielsson

The Gender-Sensitive University: A Contradiction in Terms? , 2020. Edited by Eileen Drew and Siobhán Canavan (Trinity Centre for Gender Equality and Leadership in Dublin)

Institutional Change for Gender Equality in Research - Lesson Learned from the Field, published by colleagues from the H2020 project EQUAL-IST