מדע, אמנות, ומה שביניהם

מיכל סרודיו אילן
"בדרכי"
בניין תשתיות ושירותי מחקר על-שם ראול וגרציאלה דה פיצוטו, קומה 4

מסע אישי, פיסי ומטפיסי, עומד במוקד יצירותיה של מיכל סרודיו אילן המוצגות בתערוכה זו. הדרך, והתובנות שעולות לאורכה, היא המוטיב המרכזי בעבודותיה.

מיכל מצלמת רגעים שתופסים את תשומת ליבה בקומפוזיציות שכמו מייצרות התהוות בלתי אפשרית או בלתי רגילה של המרחב, במרחב הצילומי הזה היא בוחנת את המציאות והאמינות של הצילום והרגע, מאתגרת את הזיכרון ומייצרת נרטיבים חדשים. השילוב בין צילום מטופל בצבע והתערבות קולאז'יסטית, יוצרים ניסיון של פרוק והרכבה מחדש של הנוף האורבני והטבעי.

העבודות צופנות שכבות של מידע (נוף מגוון או מבנים ארכיטקטוניים), המונחים זו על גבי זו, כאשר כל שכבה מסתירה ומגלה חלקים מזו שקדמה לה.

המסע האישי הנחשף מסתיר ומגלה חלקים ממסע אוניברסלי במציאות המוכרת לכאורה, כאן ועכשיו, במעין קונפליקט בלתי פתור בין המצוי לבין מה שראוי לשאוף אליו.

אריה ברקוביץ', ורה פלפול