מה נעשה בפועל?

כעת אנו ממחזרים נייר, קרטון, בקבוקי פלסטיק קטנים ופחיות, סוללות, זכוכית שבורה, נורות משומשות ועוד.

לאחרונה:

  • פעילויות שימוש חוזר ומיחזור נייר קרטון.
  • הפסקת שימוש בכוסות פלסטיק במסעדת סן מרטין.
  • הבהרת המידע אודות חומרי מיחזור ספציפיים.
  • מדבקות לפחי מיחזור כדי לסמן מה נכנס לכל סל.

בתכנון:

  • שידרוג מנגנון המיחזור. דבר זה יכלול הוספת פחי מיחזור, סימון טוב יותר, שידרוג המיכלים ואיסוף תדיר יותר.
  • קומפוסטאציה של אשפה אורגנית מאיזורי מגורים. דבר זה צפוי להפחית את אשפת המגורים בכ40% (מאקסימום). הישארו מְכּוּוְנָנִים על מנת לקבל מידע על תכנית זו.