מה נעשה בפועל?

נוכחי ומתוכנן:

  • אתרי חנייה חדשים לאופניים מותקנים ברחבי הקמפוס.
  • ייסוד מאגר נתונים להסדר הסעות הדדי (carpool).
  • תשתית מתוכננת לרכיבת אופניים בקמפוס (מקלחות סגורות) וברחובות (הקצאת מסלולי אופניים בעיר).