אגף בינוי והנדסה אחראי על ניהול, תכנון וביצוע פרויקטים בתחום הבינוי, התשתיות והאנרגיה במכון. בנוסף,  אחראי האגף על אחזקה שוטפת, טיפול בתקלות ותפעול מערכות אלקטרומכניות.

האגף פועל למתן מענה איכותי ומקצועי לכלל עבודות התכנון, הבינוי, האחזקה והתשתיות במכון, על מנת להבטיח סביבת עבודה ההולמת את דרישות וצרכי המדע היום ובעתיד.

בשנים האחרונות נמצא מכון ויצמן בתנופת בנייה מהגדולה שידע.
אגף בינוי והנדסה נרתם לאתגר הבנייה וליעדיו, מבצע פרויקטים רבים ומורכבים ברחבי המכון בכללם, הקמת מבנים ומעבדות חדשות, עבודות שיפוץ ועבודות לשימור ופיתוח, תוך מתן דגש רב לאיכות ולמקצועיות בביצוע.

 

החזון שלנו

  • אנו רואים את עצמנו שותפים ותומכים בעבודת המחקר המדעי במכון ויצמן למדע

  • האגף יתכנן ויבצע מבנים ותשתיות פיסיות בהלימה לצרכי ההתפתחות העתידיים של המכון

  • האגף יספק שרותי תחזוקה גבוהים ובטוחים למתקני המחקר, הוראה, מנהל ומגורים

  • האגף יעניק שירות איכותי ומקצועי לכל גורמי המכון בתחומים עליהם הוא מופקד