מבנה האגף

אגף בינוי והנדסה |ראש אגף - דן סלונים

דן סלונים , ראש אגף
08-934-5143

 • אריק שבת , ראש ענף
  08-934-3904

  ענף הנדסה ופיתוח ראש ענף
  אריק שבת

  מנהלי פרוייקטים

  תחום דיור

  תחום בתי מלאכה: נגרייה, מסגרייה, בינוי

 • גיא ערב , ראש ענף
  08-934-2321

  ענף תקציבים והתקשרויות ראש ענף
  גיא ערב

  תחום התקשרויות מכרזים

  תחום חשבונות

  תחום תקציבים

  תחום רכש

  PMO

 • שרון גלוטר , ראש ענף
  08-934-3067

  ענף תכנון ראש ענף
  שרון גלוטר

  אדריכלות

  היתרים,
  אישורי אכלוס

  מיפוי, תיעוד,
  GIS

 • אליעזר כהן , ראש ענף
  08-934-3466

  ענף פרוייקטים ראש ענף
  אליעזר כהן

  מנהלי פרוייקטים

 • יובל ירמולובסקי , ראש ענף
  08-934-4525

  ענף הנדסת מערכות ואחזקה ראש ענף
  יובל ירמולובסקי

  תחום
  אינסטלציה וגזים

  תחום חשמל

  תחום מרכזי
  אנרגיה וחדר מכונות

  תחום מיזוג אויר

  מחשוב

 • אחזקה ושיפוץ בניינים, מעבדות, משרדים, חדרי תמיכה, מגורים ומעונות
 • שיפוץ כבישים, מדרכות ומגרשי חניה
 • ניהול, פיקוח וביצוע של עבודות פיתוח ופרויקטים בתחומי הבינוי
 • ניהול תכנון ובקרת התקציב של האגף -  תקציב שוטף, תקציבי מחלקות ותקציבי פיתוח
 • תיאום והובלת התקשרויות, חוזים ומכרזים בתחום הבינוי
 • בדיקת חשבונות קבלנים, ערבויות ואישור חשבונות
 • תכנון אדריכלי לפרויקטים
 • גיבוש והקמת תכנית אב למכון
 • קידום התכנון והבנייה במכון מול הרשויות, ועדות מקצועיות  וגורמי חוץ
 • ניהול מערכת ה G.I.S, ארכיון הבינוי, ריכוז וניהול התיעוד הגיאוגרפי וההנדסי של הקמפוס
 • ניהול ובקרה של מגה פרויקטים
 • ליווי ופיקוח על הביצוע עד למסירה
 • אספקת מים קרים/חמים, מי שתיה, מים להשקיה, מים מטופלים, אויר דחוס, קיטור, חשמל חרום וחשמל מתח גבוה
 • תכנון, איוש והפעלת מרכזים לאספקת אנרגיה ומערכות בקרת אנרגיה
 • שיפוץ ואחזקת תשתיות קווי מים וביוב
 • שדרוג, אחזקה וטיפול במערכות מיזוג אוויר מרכזי
 • שדרוג ותחזוקת תחנות חשמל מתח גבוה וגנרטורים לחרום