קמפוס ירוק

אגף בינוי והנדסה פועל במגוון תחומים במכון שמטרתם התייעלות אנרגטית, חידוש וטיוב תשתיות ומתקנים, ומבצע פעילויות שוטפות בתחום.

 

התייעלות וחיסכון בהוצאות צריכת החשמל

 • שיפור הנצילות האנרגטית של מדחסי הקירור
 • החלפת גופי התאורה לתאורת LED
 • התקנת מערכות בקרה ממוחשבת לשליטה במיזוג אוויר ובתאורה בחדרים
 • החלפת נורות הכספית בנורות PL בתאורת חוץ
 • שיפור הנצילות האנרגטית של מתקני השאיבה (משאבות מים)
 • שדרוג מערכות הבקרה הממוחשבת של המתקנים האלקטרומכניים
 • פריסת מונים לחשמל במבנים ומערכות אלקטרומכאניות ברחבי המכון
 • הקמת מערכת ממוחשבת לניהול צריכת החשמל במכון, ניטור צריכות, זיהוי זליגות
 • ניהול חשבונות ומעקב על צריכה במבנים ובדיור
 • יצירת מדדים לעמידה ביעדים ולחסכון והפקת דו"חות תקופתיים

 

חדר הבקרה בבית מכונות

חדר בקרה בבית מכונות

 

 

 

חסכון בהוצאות צריכת המים

הפעלת מתקן מרכזי לטיפול במי השתיה ומערך לניהול ממוחשב של משק המים במכון

ניהול ממוחשב של משק המים במכון הכולל בין היתר:

 • התקנת מוני מים ברחבי המכון לצורך יצירת תמונת צריכה שלמה, משלב הפקת המים בבארות ואגירתם, דרך ניטור הצריכות במכון, וכלה במוצא לביוב
 • מעקב על בדיקות איכות מים ותיעוד התוצאות
 • חלוקה בין מי השתייה למי הגינון, ניטור צריכות, זיהוי נזילות, מעקב על צריכה במבנים ובדיור
 • יצירת מדדים לעמידה ביעדים לחסכון והפקת דוחות תקופתיים
 • ניהול ומעקב על כמויות הביוב והיטלי הביוב המשולמים

 

חסכון בהוצאות בגין צריכת הדלקים

האגף עושה שימוש בתוסף מיוחד לסולר המשפר משמעותית את שריפת הדלק ותורם לאיכות הסביבה. בנוסף, פועל האגף להסבת המכון לשימוש בגז טבעי, פרויקט שיתרום תרומה משמעותית לאיכות הסביבה ולצמצום העלויות.

 

תאורת פנים וחוץ

האגף פועל למעבר כולל של המכון לשימוש בגופי תאורה (פנים וחוץ) בטכנולוגיית לד.  המעבר מתאורת פנים קיימת לתאורה בטכנולוגיות לד,יצמצם בכ- 30% מעלויות צריכת החשמל ויוזיל משמעותית את עלויות האחזקה. בנוסף, פועל האגף לחידוש תשתיות ישנות, שיפוץ רכזות תאורה, שילוט עמודי תאורה, התקנת מערכות בקרה ועוד.