על מנת להשתמש ב-WEXAC, עליכם להירשם לשירות באמצעות Internal Services, בסיוע מנהל המחשוב המחלקתי של המעבדה שלכם. במידה והמעבדה אליה אתם משויכים אינה חברה בשירות WEXAC (אינה מצוידת בעמדות שמקושרות לשירות), אנא צרו עימנו קשר.

למידע מפורט על מדיניות ה-WEXAC שלנו, אנא עיינו בעמוד מדיניות WEXAC.

שימוש במערך תוכנת WEXAC
(ה-WEXAC Software Stack)
עם חבילת מודולי הסביבה Environment Modules

חבילת Environment Modules מאפשרת לכם לערוך באופן דינאמי שינויים בסביבת המשתמש שלכם באשכול ה-WEXAC cluster, כך שתוכלו להריץ חבילות תוכנה מסוימות.

בעוד היישום של חבילת Modules הינו תלוי מעטפת (shell-dependent), הפקודות עצמן אינן תלויות בסוג מעטפת תוכנה זה או אחר. בטבלה הבאה מספר פקודות לדוגמא.

דוגמאות לפקודות
תיאור פקודה
הצגת רשימת תוכנות Modules זמינות module avail
הצגת רשימת חבילות Modules שנטענו module list
טעינת סביבה ספציפית עבור חבילת תוכנה module load matlab/R2011b load
החלפת הסביבה של חבילת תוכנה module switch matlab/R2012a
פריקת סביבה מסוימת עבור חבילת תוכנה module unload  matlab/R2012a

להלן רשימה של חבילות תוכנה מותקנות לדוגמא, אותן תוכלו לטעון באמצעות Modules:

 • BEDTools/2.16.2
 • blast/2.2.26
 • blat/3.4
 • clustalw/2.1
 • comsol/4.2a
 • EMBROSS/6.4.0
 • fasta/36.3.5a
 • IGV/2/1
 • jdk/1.7.0
 • matlab/R2007b
 • matlab/R2010b
 • matlab/R2011b
 • matlab/R2012a
 • mpich/1.2.7
 • mysql/5.5.22
 • ncbi-blast+/2.2.25
 • ncbi-blast+/2.2.26
 • perl/5.14.2
 • perl/5.8.8
 • pgi/11.10
 • pgi/12.4
 • php/5.3.10
 • prank/111130
 • pymol/1.5
 • python/3.2.2
 • R/2.12.1
 • R/2.14.2
 • rmblast/1.2
 • rstudio-server/0.95.265
 • samtools/0.1.17
 • tcltk/8.5.11
 • velvet/1.2.03
 • vim-7.3/7.3
 • websvn/2.3.3


למידע נוסף על פרויקט Environment Modules, אנא בקרו בכתובת http://modules.sourceforge.net.

שירות חלוקת העומסים LSF
​(Load Sharing Facility) 

שירות WEXAC מפעיל את Platform LSF, חבילת תווכה (middleware) מבית IBM שמציעה פונקציונאליות מקיפה לניהול משאבים ולתזמון משימות. מדיניות התזמון של LSF מבוססת בעיקרה על מודל fairshare.

הפעלת פקודות LSF

על מנת להריץ חבילת תוכנה מתוך tcsh באמצעות LSF, בצעו את הפקודה הבאה:

# bsub -o somepath.o -e somepath.e somescript.csh

 

סקריפטים עשויים להיראות כדלהלן:

#!/bin/bash
module load matlab/R2010b
hostname
matlab -nodisplay -nojvm < /myhome/h.m > /myhome/h.out

 

משתמשי bash רשאים לערוך את קובץ ה-.bashrc, כך שיכלול את השורות הבאות:

if [ -f /storage/apps/Modules/default/etc/profile.modules ]; then
. /apps/Modules/default/etc/profile.modules
module load matlab/R2010b R/2.14.2
fi

הטבלה הבאה מציגה פקודות LSF חשובות לצד המקבילות להן ב-SGE.
 

פקודות LSF חשובות לצד המקבילות להן ב-SGE
תיאור פקודת
LSF
מקבילה
ב-SGE

פקודות תורים

   
הצגת רשימה של כלל המשימות שרצות באשכול bjobs -u all qstat
הצגת רשימה של כלל המשימות שרצות באשכול, תוך הרחבתה כך שתכלול גם עמדות קצה bjobs -u all -X qstat -g t
הצגת רשימת המשימות הפעילות שלכם
(הפקודה תומכת בפרמטר X- להרחבת התצוגה כך שתכלול גם
עמדות קצה)
bjobs qstat -u User_ID
הצגת מידע מפורט על משימה
(כאשר JOBID מייצג את המספר המזהה של המשימה)
bjobs -l JOBID qstat -j JOBID
הצגת רשימת התורים הזמינים, לרבות מספר המשימות והערוצים הפנויים bqueues qstat -g c

פקודות משימה

   
פתיחת משימה בשם jobname bsub < jobname.bsub qsub jobname.job
מחיקת משימה פעילה
(כאשר JOBID מייצג את המספר המזהה של המשימה)
bkill JOBID qdel JOBID

דגלי סימון משימות (Job Flags)

   
הכנסת משימה אל התור queuename #BSUB -q queuename #$ -q queuename.q
שם משימה #BSUB -J JobName #$ -N JobName
הגדרת מערך משימה בן 10 פריטים #BSUB -J JobName[1-10 #$ -t 1-10
הזמנת xx ערוצים #BSUB -n xx #$ -pe mvapich xx
משלוח הודעת דואר אלקטרוני עם תחילת הרצת משימה #BSUB -B #$ -m b
משלוח הודעת דואר אלקטרוני עם השלמת משימה #BSUB -N #$ -m e
שמירת פלט אל הקובץ output.log
(LSF – I עבור המערך JOBINDEX)
#BSUB -o output.log #$ -o output.log
רישום שגיאה בקובץ error.log
(LSF – I עבור המערך JOBINDEX)
#BSUB -e error.log #$ -e error.log

משתני משימה

   
מספר מזהה המשימה $LSB_JOBID $JOB_ID
מערך מפתח המשימות
(-t ב-SGE,
-J Name[1-X] ב-LSF)
$LSB_JOBINDEX $SGE_TASK_ID
מספר הערוצים המקבילים שהוזמנו $LSB_DJOB_NUMPROC $NSLOTS

 

למידע נוסף על LSF, אנא עיינו במדריך המשתמש המקוצר.

לפרטים נוספים על המעבר מ-SGE ל-LSF, אנא עיינו במצגת ההדרכה למשתמשים על העברת WEXAC מ-SGE ל-LSF.