MDR (Managed Detection Response) - מהווה שירות אבטחת סייבר מקיף המוצע על ידי SentinelOne שנועד להגיב ולזהות באופן יזום איומי סייבר בזמן אמת.

במתאר האיומים של ימינו, שירותי MDR  מהווים שירות חיוני, אשר מספק את הכלים והמומחיות המאפשרות להקדים את איומי הסייבר ולהגיב ביעילות.

משתמשים 

שירות זה מוצע למחשבי דומיין, כלומר מחשבי Windows שהם חלק מ-Active Directory של ויצמן, ולמחשבי Mac הרשומים ב-Jamf.

מאפיינים 

התכונות העיקריות של שירות  MDR:

  • ניטור רציף: ניטור 24/7 של רשתות ונקודות קצה.
  • זיהוי איומים: יישום כלים וניתוחים מתקדמים לזיהוי איומים פוטנציאליים.
  • זיהוי איומים יזום: זיהוי מוקדם של איומים פוטנציאליים לפני הסלמה.
  • זמן השבתה מופחת: פתרון מהיר של אירועי אבטחה מוביל למינימום הפרעה בפעילות השוטפת.
  • תגובה לאירועים: אסטרטגיות מהירות ויעילות להכלה ומיגור איומים, כולל תגובה מיידית ואפקטיבית למזעור הנזק.
  • מודיעין איומים: ניצול מידע עדכני על איומים מתעוררים.