שירות החיתום הדיגיטלי מאפשר ביצוע חיתום דיגיטלי למסמכים. פעולת החיתום מוסיפה למסמכים אישור מקוריות – דהיינו, מאפשרת הוכחת זהות החותם באופן מוחלט ושאינו ניתן להכחשה.

בנוסף, החיתום הדיגיטלי מסייע להבטיח כי תוכן המסמך שלם ומקורי, ושאינו יכול להשתנות מרגע חתימתו.

הרישום לשירות מבוצע באמצעות Internal Services, בחלון הרישום של משתמשים לשירותים.

היישום הראשון שבמסגרתו מבוצעת חתימה דיגיטלית על מסמכים (מסמכי הסכמה מדעית של נבדקים בניסויים) הינו FlaskData/IRB. מדענים ונאמני מעבדות מחקר המעורבים בפרויקט FlaskData/IRB נדרשים לרישום מקדים לתעודה דיגיטאלית.

בעתיד, יצורפו תהליכים עסקיים נוספים במכון.

למידע נוסף, עיינו במדריך לרישום לשירות (מיועד לראשי מנהל ומי מטעמם).