אופציות הרשמה
חדר כושר
ללא חוגים
110
לחודש
הרשמה חדר כושר
חוגים
ללא חדר כושר
110
לחודש
הרשמה חוגים
או
כרטיסיית חוגים
10 כניסות לשיעורים בכל החוגים
170
לכרטיסיה
הרשמה כרטיסיית חוגים
חדר כושר
ללא חוגים
90
לחודש
הרשמה חדר כושר
חוגים
ללא חדר כושר
110
לחודש
הרשמה חוגים
או
כרטיסיית חוגים
10 כניסות לשיעורים בכל החוגים
170
לכרטיסיה
הרשמה כרטיסיית חוגים
חדר כושר
ללא חוגים
110
לחודש
הרשמה חדר כושר
חוגים
ללא חדר כושר
110
לחודש
הרשמה חוגים
או
כרטיסיית חוגים
10 כניסות לשיעורים בכל החוגים
170
לכרטיסיה
הרשמה כרטיסיית חוגים
חדר כושר
ללא חוגים
110
לחודש
הרשמה חדר כושר
כרטיסיית חוגים
10 כניסות לשיעורים בכל החוגים
170
לכרטיסיה
הרשמה כרטיסיית חוגים
כניסה לחוג מותנית בהרשמה מוקדמת באפליקציה בסלולר או באתר. המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
לאחר השלמת תהליך ההרשמה, נא לשלוח את טופס הצהרת הבריאות למועדון הכושר במייל.

שאלות נפוצות