עידן הידע וקיצוניות מופרזת: סכנה לדמוקרטיה? - הרצאת וידאו

הרצאה שניתנה במסגרת הכנס השנתי ה-12 של המכון למחקרי ביטחון לאומי - "הערכה אסטרטגית לישראל". נושא הכנס הינו במארג האתגרים וההזדמנויות העומדים לפתחה של ישראל ב-2019 ובו שזורות זו בזו סוגיות אסטרטגיות ממעגלים שונים – הפנימי, האזורי והבינלאומי – שמרכיבים יחד את המציאות האסטרטגית של ישראל. תל אביב, ינואר 2019.

 

 

 

 

Language: 
Hebrew