מדע וביטחון לאומי

הרצאה בנושא "מדע וביטחון לאומי" שניתנה בסימפוזיון לזכרו של האלוף אהרון יריב. המכון למחקרי ביטחון לאומי, תל אביב נובמבר 2011.

 

 

Language: 
Hebrew