כתו"ם עם הפנים לחטיבה עליונה

תכנית מחשב כתו"ם (מחשב לכיתה, תלמיד ומורה) הינה תכנית מנחה ומלווה מורים ובתי ספר בהטמעת תפיסה פדגוגית חדשנית במדעים ובמתמטיקה, המזמנת שימוש במיומנויות המאה ה-21, ויכולות למידה מסדר חשיבה גבוה באמצעות פיתוח יחידות לימוד משולבות כלים טכנולוגיים. הלמידה מתבססת על מחשבים אישיים ניידים לכל התלמידים והמורים בכיתה כחלק משגרת הלמידה וההוראה. מאז הפעלתה, התכנית פועלת במספר רב של בתי ספר.

 

כתו"ם עם הפנים לחטיבה עליונה - יום עיון למורים שנערך במכון דודיסון לחינוך מדעי, 29 ליוני 2014

 

 

Language: 
Hebrew