ראיון אישי - פרס אמ"ת לחינוך לשנת 2004

בשנת 2004 הענק לפרופ' חיים הררי פרס אמ"ת לחינוך על תרומתו וחדשנותו בחינוך המדעי. “...על תרומתו המשמעותית להקניית מדע לכל הלומדים במערכת החינוכית. יכולתו המופלאה להעביר לתחום מחשבת החינוך, דפוסים המושאלים מתחומי המדע ולהטמיע אותם בהצלחה במערכת החינוך בישראל הובילה לפריצת דרך בעשייה הלאומית בשדה המעשה החינוכי.”

 

 

 

 

Language: 
Hebrew