מערכת ההשכלה הגבוהה בסימן 60 שנה למל”ג ו-70 שנות מצוינות אקדמית