מחסנים

 

ענף המחסנים מספק לסגל המדעי והמינהלי שירותים כדלקמן:

  • המחסנים ערוכים לתת מענה לצרכים המיוחדים להם זקוקים המדענים לצרכי המחקר וליחידות הטכניות והמינהליות.
  • במחסנים מנהלים מלאי זמין ומיידי של חומרים, ציוד מדעי, גזים וציוד טכני.
  • מתן יעוץ מקצועי רלוונטי לציוד מדעי, כימיקלים וציוד טכני .
  • תמיכה טלפונית למשתמשי מערכת ההזמנות.
  • ניהול חומרים המאוחסנים בתנאי איחסון מיוחדים.
  • מחסן טכני לפריטים המשמשים את יחידת אגף התחזוקה של המכון.

לוחות זמנים ואספקה

מוקד שרות לקוחות

טל: 08-9342740 / 08-9343305
זמני פעילות המוקד: 8:00-16:30

זמני אספקת ציוד מדעי למעבדות

האספקה תבוצע למחרת בבוקר בשעה 6:30 אם הדרישה התקבלה במחסן עד השעה 13:00 ביום שלפני כן.

זמני אספקת כימיקלים ופריטים בקירור למעבדות

האספקה תבוצע למחרת בבוקר החל משעה 10:0 אם הדרישה התקבלה במחסן עד השעה 13:00 ביום שלפני כן.

זמני אספקת קרח יבש

ימי החלוקה הינם ימים א', ד' באופן שוטף.

קטלוג מחסן »