רכש מקומי

 

 • טיפול בדרישות והזמנות של שירותים וטובין בארץ.
 • איתור ספקים חדשים ובקשה להצעות מחיר.
 • ריכוז חומר למכרזים.
 • קידום ואספקה להזמנות.
 • קניינות שטח, איתור ומציאת פתרון לפריטים מיוחדים וביצוע רכש דחוף.
 • ניהול דלפק לקבלת והפצת טובין למזמינים, כולל דחופים ומיוחדים (דוגמאות בקרח יבש וכדומה).
 • הזמנות תיקון, בקרת טובין ורישום חשבוניות ספקים.

קניינים

 • הופכים דרישות רכש להזמנות רכש ומעבירים לספקים השונים.
 • מסייעים ליזמים בהחלטות רכש ומנהלים הצעות מחיר ומו"מ עם הספקים.

בקרת טובין וחשבוניות

 • דיווח קבלת טובין (תעודת משלוח, חשבוניות).
 • זיכוי חשבוניות לספקים.

דלפק קבלה

 • קבלת טובין והפצתם למחלקות באמצעות יחידת ההובלה.
 • הזמנות תיקון.