פעילות אגף הרכש

 

 • רכש טובין ושירותים מספקים בארץ ובחו"ל.
 • ניהול מכרזים.
 • ייצוא לחו"ל של חומרים, ציוד לתיקונים, השאלות והחלפות.
 • ניהול קטלוג פריטים מרכזי .
 • ניהול מלאי מחסנים: כימיקלים/ חומרים, גזים וציוד טכני.
 • ניהול מצאי.

יעדים עיסקיים

 • ניצול היתרון לגודל באמצעות שיטות רכש מתקדמות,באמצעות מכרזים, הסכמי מסגרת וניהול מחירונים.
 • תמיכה וייעוץ בתהליך הרכש.
 • הבטחת אספקה שוטפת של טובין ושירותים באיכות ובזמינות הנדרשים לסגל המדעי והמנהלי.
 • הקטנת עלויות הרכש (Cost Reduction) באופן שוטף.
 • הקטנת עלויות מלאי באמצעות ניהול מלאי אופטימלי וניצול היתרון לגודל.
 • גיבוש תוכניות והשתלמויות להכשרה מקצועית לעוסקים ברכש ולכלל עובדי האגף.