נציב תלונות הציבור

נציב תלונות הציבור (Ombudsman, ״הנציב״) מוסמך לטפל בפניות שיתקבלו ממי שרואה עצמו נפגע ממעשה או מחדל הנוגעים לתפקוד מכון ויצמן למדע (״המכון״) או של בעל תפקיד בו, או מי מטעמו, במסגרת תפקידו ועבודתו במכון בלבד. זאת כדי לתת מענה פרטני למלין, ולפי הצורך להמליץ על שיפור מערכתי.

הנציב יטפל רק בפניות שהפונים מיצו לגביהן את כל האפשרויות הרגילות העומדות לרשותם לבירורן.

חשוב להדגיש כי לשכת הנציב אינה מוסמכת למסור פרטים או מידע אודות:

 • מדענים, עובדים או תלמידים.
 • מחקרים מדעיים.
 • פעילויות שונות ואירועים בקמפוס.
 • אתרים, שעות פתיחה וכד׳.

כמו כן, הנציב לא יטפל בנושאים שעניינם:

 • תלוי ועומד בבית משפט.
 • הוכרע או מטופל ע״י גורמים מוסמכים אחרים.
 • נמצא בחקירת משטרה או רשות חוקרת אחרת.
 • הטרדה מינית (הפנייה תועבר לנציבת קבילות לענייני הטרדה מינית במכון).
 • מצוי בליבת החופש האקדמי.
 • מדעי מובהק.
 • קבילה של תלמיד/בתר-דוקטור/מועמד בהקשר לתפקודה האקדמי של מדרשת פיינברג.

פנייה בה עולה חשש לפגיעה בטוהר המידות וביושרה, או להוצאת דיבה, או למעשה פלילי לכאורה, תטופל ע"י הנציב עד לבחינת הטענות. היה ובדיקת הנציב תעלה כי יש חשד סביר לעבירה על טוהר המידות, יועברו ממצאי הבירור לסגן נשיא הרלוונטי לנושא התלונה וללשכה המשפטית, והמשך הטיפול יתואם עמם.

משרת נציב תלונות הציבור כפופה ארגונית ליו"ר מועצת המנהלים של מכון ויצמן למדע. בתום כל שנה אקדמית, הנציב מגיש דוח תמציתי, אודות הפניות שהתקבלו וטופלו במהלכה, לגורמים הבאים: יו״ר מועצת המנהלים; נשיא המכון; סגן הנשיא; וסגן הנשיא למינהל וכספים.

יש לפנות ישירות לנציב. אפשר לעשות זאת בדוא״ל, בטלפון, או בפגישה אישית. בפנייה יש לכלול פרטי קשר לתגובה ואת תמצית הדברים. במידת הצורך, ניתן לצרף אסמכתאות וראיות, וכן כל מידע נוסף שעשוי לסייע בבירורה.

ניתן לפנות לנציב בעילום שם, או לבקש לשמור על סודיות וחיסיון. היענות לבקשה כאמור, תהיה בהתאם לאופי הבירור הנדרש ובהתאם לשיקול הדעת של הנציב.

כל פנייה תיענה. התשובה תכלול אישור על קבלת הפנייה ועל ההחלטה בנוגע להמשך הטיפול בה. בתום הבירור יישלח לפונה מענה עם תוצאותיו.

 • ד"ר עמי שליט

  ד"ר עמי שליט

  המבקר הפנימי ונציב תלונות

  משרד: + 972-8-934-4056

  משרד: + 972-8-934-3998

  נייד: + 972-54-263-9155