עזרה ראשונה

הנחיות להגשת סיוע רפואי

מכשירי דפיברילטור

דפיברילטור הינו מכשיר החייאה למתן שוק חשמלי במצב של פרפור חדרים.

החייאה באמצעות מכשירים ( סרטוני הדרכה)

ציוד עזרה ראשונה