אולפנות עמוס דה-שליט 2023

אולפנות עמוס דה-שליט 2023

האולפנה היא מחנה קיץ לסטודנטים מצטיינים במדעים. מטרת האולפנה היא לעודד ולטפח את לימוד המדעים ואת המחקר המדעי בישראל ולעודד מצוינות אקדמית ומדעית.

המיזם החל את פעילותו בשנת 1974 לזכרו של פרופ' עמוס דה-שליט ובמסגרתו לקראת סוף כל קיץ, מקיימים קרן עמוס דה-שליט ומדרשת פיינברג במכון ויצמן למדע אולפנות בפקולטות הבאות: מדעי החיים, פיסיקה, כימיה ומתמטיקה ומדעי המחשב.

לאולפנות מתקבלים סטודנטים מצטיינים בתואר הראשון הרואים במחקר את עתידם או מעוניינים במידע על הנעשה במוסד למחקר מדעי מן הטובים בעולם.

הפקולטה
לכימיה

10.09.23-14.09.23

למידע נוסף

הפקולטה
לפיסיקה

10.09.23-14.09.23

למידע נוסף

הפקולטה
למדעי החיים

 

למידע נוסף

מועד פתיחת הרישום לאולפנה 01.05.23.

סטודנטיות/ים לתואר ראשון בביוכימיה, ביולוגיה, מדעי כדור הארץ וגיאופיסיקה, או בלימודי הנדסה בתחומי כימיה, חומרים וחשמל, מוזמנות/ים להגיש מועמדות לאולפנת עמוס דה-שליט בפקולטה לכימיה, העוסקת בהרחבה גם בתחומים אלו (השנה לא יתקיימו האולפנות בפקולטות למדעי החיים ולמתמטיקה ומדעי המחשב).

רשאים להציג מועמדות

סטודנטים מצטיינים במקצועות האולפנות (המפורטים למעלה) אשר עומדים לסיים לפחות שתי שנות לימוד, והרחוקים יותר משנת לימוד אחת ממועד קבלת התואר האקדמי.

לתשומת לבכם, לאור משבר הקורונה ובהתאם להתפתחויות ולהנחיות גורמי הבריאות ייתכן והאולפנה במתכונת הרשומה לעיל תעבור למתכונת מקוונת בלבד.