אולפנות עמוס דה-שליט 2023

אולפנות עמוס דה-שליט 2024

האולפנה היא מחנה קיץ לסטודנטים מצטיינים במדעים. מטרת האולפנה היא לעודד ולטפח את לימוד המדעים ואת המחקר המדעי בישראל ולעודד מצוינות אקדמית ומדעית.

המיזם החל את פעילותו בשנת 1974 לזכרו של פרופ' עמוס דה-שליט ובמסגרתו לקראת סוף כל קיץ, מקיימים קרן עמוס דה-שליט ומדרשת פיינברג במכון ויצמן למדע אולפנות בפקולטות הבאות: מדעי החיים, פיסיקה, כימיה ומתמטיקה ומדעי המחשב.

לאולפנות מתקבלים סטודנטים מצטיינים בתואר הראשון הרואים במחקר את עתידם או מעוניינים במידע על הנעשה במוסד למחקר מדעי מן הטובים בעולם.

הפקולטה
לכימיה

15.09.24-19.09.24

למידע נוסף

הפקולטה
לפיסיקה

15.09.24-19.09.24

למידע נוסף

הפקולטה למתמטיקה
ומדעי המחשב

15.09.24-19.09.24

למידע נוסף

הפקולטה
למדעי החיים

 

למידע נוסף

מועד רישום אחרון לתכנית 15.07.2024

סטודנטיות/ים לתואר ראשון בביוכימיה, ביולוגיה, מדעי כדור הארץ וגיאופיסיקה, או בלימודי הנדסה בתחומי כימיה, חומרים וחשמל, מוזמנות/ים להגיש מועמדות לאולפנת עמוס דה-שליט בפקולטה לכימיה, העוסקת בהרחבה גם בתחומים אלו (השנה לא תתקיים האולפנה בפקולטה למדעי החיים).

רשאים להציג מועמדות

סטודנטים/ות מצטיינים/ות במקצועות האולפנות המפורטים למעלה, אשר רחוקים/ות לפחות שנת לימוד אחת ממועד קבלת התואר האקדמי.