סגן נשיא למינהל וכספים

Shulamit Geri
Shulamit Geri
סגן נשיא למינהל וכספים

Shulamit Geri

Office +972-8-934-3900
Fax +972-8-934-3120

Assistant to Vice President, Administration and Finance
Orel Vaknin

Office +972-8-934-3900

היועץ המשפטי של מכון ויצמן למדע

Michal Naveh
Michal Naveh
היועץ המשפטי של מכון ויצמן למדע

Michal Naveh

Office +972-8-934-3949
Fax +972-8-934-4153

Secretary to the General Counsel
Shlomit Keren Abargil

Office +972-8-934-6521Work Mobile +972-8-934-2922

המבקר הפנימי ונציב תלונות

Doron Yonai
Doron Yonai
המבקר הפנימי ונציב תלונות

Doron Yonai

Office +972-8-934-4056
Fax +972-8-9344152

Office Manager for the Internal Auditor & Ombudsman
Rachel Prigat

Office +972-8-934-3998
Fax +972-8-934-4152