מהי כתובת MAC?

כתובת MAC, הכתובת הפיזית של התקני רשת, הינה רצף בן 12 ספרות ואותיות אשר משמש לזיהוי מחשב או התקן רשת אחר בעת ההתחברות אל הרשת.

זוהי כתובת ייחודית שמוקצית לכרטיס הרשת בעת הייצור והיא משמשת מעין "תעודת זהות" שלו.

הכתובת עשויה להופיע במספר פורמטים. להלן מספר דוגמאות:

0001a2b3c4d5
0001.a2b3.c4d5
00-01-a2-b3-c4-d5
00:01:a2:b3:c4:d5

איתור כתובת ה-MAC של המחשב שברשותכם

את כתובת ה-MAC של המחשב שלכם תצטרכו למסור למתאם המחשוב או למזכירות המחלקה בעת רישום המחשב לקבלת שירותי רשת. כמו כן, תזדקקו לכתובת זו לצורך זיהוי המחשב שלכם בפתרון בעיות או תקלות אל מול מוקד שירות IT.

איתור כתובת ה-MAC בחלונות

 1. פתחו את תפריט ה-Start ובחרו בפקודת Run
 2. הזינו את הפקודה cmd בשדה המתאים ולחצו על מקש ה-Enter
 3. הקלידו את הפקודה getmac /v בחלון שנפתח ולחצו על Enter
 4. לאחר הרצת הפקודה תוצג לכם רשימת כתובות MAC של כל האביזרים במחשב בעמודת Physical Address

לתשומת לבכם, במידה ובמחשב שברשותכם כרטיס רשת אלחוטי (או כרטיס רשת קווי נוסף), יוצגו מספר כתובות פיזיות.

איתור כתובת ה-MAC במקינטוש

עבור חיבור קווי:

 1. בחרו בפקודת System Preferences בתפריט התפוח
 2. כנסו אל אזור הגדרות הרשת (Network)
 3. וודאו שבחרתם ב-Ethernet בעמודה השמאלית של החלון ולחצו על Advanced בפינתו הימנית התחתונה
 4. גשו אל הלשונית האחרונה (Ethernet, או Hardware בגרסאות 10.7 ו-10.8 של OS X). כתובת ה-MAC תוצג בשורה שכותרתה Ethernet ID

עבור חיבור אלחוטי (עבור WIS_Secure או Matlab):

 1. בחרו בפקודת System Preferences בתפריט התפוח
 2. כנסו אל אזור הגדרות הרשת (Network)
 3. וודאו שבחרתם ב-Wi-Fi בעמודה השמאלית של החלון ולחצו על Advanced בפינתו הימנית התחתונה
 4. גשו אל הלשונית האחרונה (Hardware). כתובת ה-MAC תוצג בשורה הראשונה. 
 5. איתור כתובת ה-MAC בלינוקס

 6. פתחו חלון terminal והקלידו את הפקודה sbin/ipconfig/
 7. עם הרצת הפקודה תתקבל רשימת נתונים ובה כתובת ה-MAC שמוקצית להתקן, אשר תופיע בסמוך לכותרת HWaddr (קיצור ל-Hardware Address)

איתור המס"ד של הדיסק הקשיח :Vol C (עבור מחשבי Windows בלבד)

בשורת פקודה (בחלון CMD), יש להקליד את הפקודה :vol c ולהקיש Enter.

יוצג מספר סידורי בן 8 ספרות (בפורמט 0000-0000).