שירות ״המשרד הביתי״ (WIS Home Office) מבוסס פתרון Cisco Meraki אשר משתמש בטכנולוגיות תקשורת חדישות ביותר. הפתרון נותן מענה לניהול חכם לרשת הביתית בנוסף לחיבור מאובטח וקל למשרד ולמשאבי מכון ויצמן.

עם יישום הפתרון, מתקיימות ברשת המנוהלת שתי רשתות במקביל – רשת אחת עם גישה לאינטרנט, ולצידה רשת שמאפשרת התחברות מאובטחת למשרד באמצעות רשת המכון WIS_Secure.

אמנת השירות

שירות ״המשרד הביתי״ כולל את ההיבטים הבאים:

 • ניהול הרשת הביתית מרחוק על ידי אגף טכנולוגיות מידע.
 • אחסון הגדרות בענן והחלפה מיידית של ציוד תקול.
 • הפרדה מוחלטת בין הרשת הביתית הפתוחה ללא הגבלות לאינטרנט והרשת המאובטחת.
 • תמיכה בצמיחה גמישה במספר היחידות ללא פגיעה ברמת השירות.
 • חיבור קווי ואלחוטי למקום העבודה מהבית, לרבות VPN מבוסס הזדהות דיגיטאלית (בתצורת WIS_Secure).
 • זמינות כלל השירותים המונגשים מהמשרד באמצעות הרשת המאובטחת.
 • תשתית פאסיבית ביתית (הכבילה בבית המדען אל ארון הריכוז הביתי) באחריות ובטיפול המדען אל מול הגורמים המקצועיים.
 • אישור מוכנות התשתית בבית על ידי תחום תקשורת (בהיעדר אישור מוכנות, תועבר ההזמנה למצב המתנה, כשלאחר 21 ימי המתנה תבוטל לחלוטין).
 • השירות מסופק לשלוש שנים וכולל תמיכה וניהול של הרשת, והחלפת חומרה לפי הצורך.
 • עם תפוגת השירות, יש לחדשו לתקופה נוספת.

מרכיבי השירות

# מרכיב השירות אופן ההזמנה הערות
1 יחידות WIS Home Office העברה תקציבית חד-פעמית
 • יש לציין את התצורה הנבחרת.
 • העלות כוללת שירות לשלוש שנים.
2 קו אינטרנט פעיל הזמנת קו ADSL בעלות חודשית הלקוח נדרש לקו אינטרנט פעיל לפני פריסת השירות בבית. במידה וקיים קו אינטרנט פרטי או מכוני, לא נדרשת הזמנה נוספת.
3 תעודה מאובטחת רישום מחשבים או התקנים אחרים לשירות WIS_SECURE, בעלות חודשית התעודה נחוצה לרישום ההתקן המתחבר לרשת המאובטחת בלבד.

לתשומת לבכם: את כלל מרכיבי השירות ניתן להזמין דרך ראש המינהל, באמצעות מערכת Internal Services.

תמחור השירות

השימוש בשירות "המשרד הביתי" כרוך בתשלום תעריפים חד-פעמיים עבור ציוד (עלויות כל הציוד והשירותים שנבחרו יסוכמו בעת ביצוע ההזמנה), כדלהלן:

 • יחידה ראשית: 2,065 ₪.
 • יחידת הרחבה (שירות אלחוטי בלבד): 2,540 ₪.
 • יחידת הרחבה (שירות אלחוטי וקווי): 2,722 ₪.
 • יתכנו חיובים נוספים עבור שירותים נלווים (ADSL ,WIS_Secure וכו').

משתמשים 

לשירות WIS Home Office רשאים להירשם:

 • עובדי מכון ויצמן.
 • דיירי המכון שאינם עובדי מכון ויצמן יורשו להזמין את השירות כרשת מנוהלת בלבד, ללא חיבור מאובטח לרשת המכון.

הערות

הזמנת השירות תבוצע באמצעות המחלקה או היחידה הארגונית הרלוונטית בלבד.