Eduroam (קיצור ל-Educational Roaming) הינה תשתית אלחוטית שנועדה לשימוש קהילת המחקר והחינוך הבינלאומית, ואשר זמינה לכלל החוקרים במכון ויצמן, לרבות חברי סגל וסטודנטים.

Eduroam מספקת למשתמשים גישת רשת אלחוטית בכל מוסד אשר מחובר לשירות, ומאפשרת למדענים ולסטודנטים שנוסעים לחו״ל התחברות קלה לאינטרנט. חוקרי מכון ויצמן רשאים להתחבר ל-Eduroam בפשטות באמצעות אמצעי הזיהוי הסטנדרטיים שלהם (שם משתמש מכוני/User ID וסיסמא), בדיוק כפי שהם עושים זאת בהתחברות בשטחי המכון עצמו. 

על מנת להשתמש בשירות, יש לבצע הגדרה חד פעמית. לאחר מכן, מתבצעת ההתחברות באופן אוטומטי בכל מקום בו השירות זמין.

שירות Eduroam נפרש בכלל אתרי הרשתות האלחוטיות בכל רחבי מכון ויצמן.

 

מידע כללי נוסף על השירות ועל תפוצתו ברחבי מוסדות חינוך גבוה זמין בכתובת eduroam.org.

על מנת לבצע הגדרה עצמית של Eduroam במחשב האישי או בהתקן הנייד שברשותכם, יש לגלוש באמצעות הדפדפן שלכם אל הכתובת /http://cat.eduroam.org.

שימו לב! יש לבצע את ההגדרה הראשונית של שירות Eduroam ובדיקות תקינות החיבור אליו כאשר הנכם נמצאים בתוך קמפוס המכון.

למידע על הגדרת השירות, עיינו במדריכים הבאים: