ClassIT הינו מאגר עזרי הדרכה הכולל עזרי הדרכה לתהליכים העסקיים במערכות השונות (מערכת תפנית, Internal Services, טופס מדענים אורחים ועוד....).

גישה לעזרי ההדרכה אפשרית מהמאגר ומהמערכות עצמן מתוך מסכי התהליך העסקי עצמו (גישה לעזר ההדרכה הרלוונטי).

ClassIT כוללת שלושה עזרי הדרכה שונים:

  1. - מצב צפייה
    הלמידה מתבצעת ע"י צפייה בסרטון שמדגים את אופן ביצוע התהליך במערכת.
  2.  - מצב התנסות
    הלמידה מתבצעת ע"י סימולציה אינטראקטיבית של התהליך במערכת, מתחילתו עד סופו.
  3. מדריך למשתמש

משתמשים 

עזרי ההדרכה מיועדים לכל אנשי המכון הנדרשים לבצע את התהליכים העסקיים במערכות מתוקף תפקידם.– מדענים, סטודנטים, ראשי מנהל, יזמים ועוד.

ClassIT נוחה וקלה לשימוש וכל אחד יכול ליהנות מתוצריה ולחפש בקלות את התהליך העסקי הרלוונטי עבורו.

בנוסף, ClassIT הינו כלי עזר לעובדים חדשים ללמוד כיצד לבצע את התהליכים במערכות
וגם מסייעת בשימור הידע במכון (כיום אופן העבודה במערכות עובר כתורה שבעל פה ולא תמיד עובר בצורה מלאה ונכונה
שתואמת את הדרך המיטבית לביצוע התהליך במערכת).

הוראות שימוש 

כניסה ל-ClassIT  מתבצעת: